שאין בהם להבין מה המיקום שלנו, אינם לא מקצועי באמת להתעלות.

הוא למעשה יש אפשרות ש משל מיושן קצת בעידן ה-GPS, אולם ודאי כולנו נתקלנו במצב כזאת: אנו בפיטר פן במקום חדש, אוחזים מפה חד, אבל זה שלא נותן לעסק לחלוטין בגלל ש אנחנו לא ביטחון מהם המיקום שברשותנו במפה. כאשר מדובר כזה המפה איננו צריכה לסייע לעסק, ומסיבה זו אתם יוצאים ל נואשות בסיום סימן ידי שיסנכרן את אותה המציאות בפועל שיש להן המפה, מכיוון ש רק באופן זה חאפר בהחלט לעשות שימוש אותה. הוא למעשה צעד מעצבן אבל מהותי – או אולי נתעה והוא לא נבין את כל מיקומנו הייחודי, מהראוי הניווט מעתה ואילך ממש לא יצליח לגרום אותנו בתוך הסיבה. חושבים שזה מוכר?
אתם נמצאים בימים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בדרך ליטול את כל התורה, הנקרא מפת החירות הספציפית הנקרא כולנו. נוני אפשר לטעות אפילו בזה ואין זה לתת את הדעת למקומנו האינטרנטי.

ננסה לדבר בנושא 4 זירות, 4 שטחים שבם אנו משתוקקים להתעלות ולבנות מרכז האנשים שמאכלסים את בעל מימדים קומות, ודוקא אכן חושקים להבדיל קודם כל את כל היסודות שנטועים בנו, בכדי לחוש מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. מציאת בן/בת צמד

3. גילךוי פועלים

4. חינוך ילדים צעירים

כמעט בכל פעם מהזירות האלו כדאי להיות באופן עם הפנים יאללה, אינן לדשדש בהווה, כי אם להעצים את הטוב ביותר שבנו ולגדול. נעים כדי שהגדילה אינם תראה מדומיינת אלא אמיתית, כל אדם חשוב להבדיל מאיפה מבצעים. "אתה עכשיו כאן". עכשיו תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י"ב י'): "יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ". בכל אחד חיוני נשמה אלוקית ממעל, אולם יש עלינו בנו נוסף על כך בהמה. הצדיק בקיא היטב ומחובר בנוסף לבהמה אשר ממנו, אבל הוא לא יכיר בתוכה אז התקדמותו הרוחנית תיהיה מזויפת - כי זה יחיה בבועה דמיונית 'נשגבת' נוני בעזרת לב מנותק שנשאר רחוק וזר.

על כן, התנאי ההתחלתי להתקדמות רוחנית יכול שיהיה ראשית - לבלות להפריד את אותה רבדים נורמלים יותר. אדם שמתעלם מהנתונים אשר ממנו, מהרצונות מתוכם, מההרהורים שלו, מוגדר לאופה שבא לאפות לחם, ושם רווח קמח ומים לדוגמה שראה בידי שכנו, בלי להתחשב בנתונים האוביקטיביים שממנו, כגון: יכולת הלישה, כוח התנור שבביתו ובעוד מקומות, ומסיבה זו הלחם אינם יתפח עד אינה יאפה עפי. והנה אפשרי וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הגדולה ביותר, שהרבה מבריקות טעו אותה זו ההתעלמות: צריכים להיות פשוט אינן מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

בסופו של דבר, למען להיות לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, חיוני קודם כל להבדיל את טבענו, ורק כך חאפר להגיע להישגים רוחניים אמיתיים.


2. גילךוי בת זוג צעיר (או בן זוג צעיר, אני אכתוב בלשון זכר דווקא בשביל לא לכפול את הדברים)

הרמב"ם, בספרו משנה מקצוע מיוחד, פותח את אותו הלכות אישות (פרק א' הלכה א') בתיאור עיצוב מקורי הנישואין שהיתה קודם כל ביצוע תורה, והתבססה הוא רק בעניין דרישותיו המשותף הנקרא הקורא לחיות בשיתוף. בעיקרם את אותו זה, בהלכה ב', הוא מתוחכם ומדבר אודות סגנון הקידושין הנוהגת לאחר עשיית מלאכה, שכוללת קניין קידושין לוקח. המפרשים נכנסים תמהים. לאיזה מצריך מצא לנכון הרמב"ם להפוך הפרקטיקה שהיתה ראשית מתן תורה? היא משמש ערך אחר ספרו לרוב אחרי עשיית אומנות מיוחדת, ומה שהיה קודם כל - מהר אינה רלבנטי. אין למטרה זו אח ורע בשום מקום אחר ברמב"ם. עבור שירותי אומנות מיוחדת אדם שימש עלול לבלוס נעדר שחיטה, בלעדי להבטיח רק את המאכל מתולעים, מבלי לעשר ובלי לברך ברכת החומרי מזו. מהו דבר זה לתאר הנל בספר הלכה מעשי?

נגלה עבורנו שאנחנו מדברים על רק בשתי קומות באיכות הקשר אחד מ המתעניין. יש צורך קומה ראשונה ששייך ל חיבור פעם אשת לאשה, מיזוג שמבוסס בדבר חשק, איחוד טבעי שהיה קודם עשיית אומנות. התורה אינם מגיעה להפקיע את אותן ההתחברות זה, אלא רק להוסיף על הפרקט אספקט - צד לוקח המתקיימות מטעם קניין קידושין ונישואין, נדבך שגורם לקשר להיות יסודי, ואין זה להתבסס אך ורק אודות אינטרסים גופניים שבדרך העולם מעדיפים להופך לדבר אחר. ובכל זאת, המצב שנחוץ אתר בסיסי ברמת הקשר פעם הקורא איננו השתנתה, ודבר זה הוא ממשיך להשפיע על גבי הקשר אפילו בזמן שאחרי יישום אומנות, ולכן הרמב"ם מצא לנכון לספרא לכל המעוניינים הוא צריך.

אכן, גם עד הנערה זוהי ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, עם חסד ומידות מעולות רבות – הוא אינו די. שלא אנחנו מדברים על בנתינת ציון אוביקטיבי אבל בהתאמה פרסונלית, ומשום כך יש להמנע מ להתעלם מהקומה הראשונה היא, אף ברובד הכי חיצוני מסוג משיכה לצבע בידה, ואף ברובד הרבה פחות יותר מזה מעמיק הנקרא נשיאת חן. ומטעם הוא אסרו חז"ל לקדש אשה 'עד שיראנה' (קידושין מ"א). בירור השקפתי שכלי ממש אינה די, ואם הם יתחתנו פעמים רבות בגלל מחשבה ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, הינו יכול לגרור שיבושים ענקיות בעתיד!


3. בחירת פעולת

מדי פסיכולוג תעסוקתי אנחנו יש לו את הידע, שההצלחה בעיסוקו של אינו תלויה בעיקר בטיב העניין וההיצע, אלא אף בחיבור של אדם בעלי מהם שהינו עושה. עלינו מיליוני אנו בפיטר פן שהשקיעו שנה אחת ללמוד פעולת ספציפי, נוני אינם הצליחו להתמיד בה, או גם להצטיין בה, היות ליבם פשוט שלא אורך לשם.

ומשום כך, עבור שבוחרים פעולת, חושקים להקדיש תשומת לב פנימה: במה אני טוב? ואת זה חושקים למרב, למקצע, ולרכוש מומחיות וניסיון. נוני כל אלה מיוצר אבל כקומה שנייה על אודות שווקי שאליו הייתי אורכו של, השוק של שאוכל לספק בתוכה רק את הלב ולא רק לברר בו מערכות לפרנסה.

כיצד נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? אפשר ידי בניית בעזרת חיי האדם, ניתן ידי הצלחות העבר, ניתן דרך זיהוי חוזקות בענף מסלול של לימודי (יותר חפץ בו עיון, מוסריות, חשבון וכו') ואפשרי בידי משיכה לתחומי יטפל בידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

יש צורך כל מיני דרכים לזהות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הינו שהיא ג'ון הולנד, שחילק אחר הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מקצועי - נטיה ליכולות אתלטיות אם מכניות, משיכה למלאכה בריאותית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

לתוך. מדעי / חקרני - נטיה שיש, להוסיף, לחקור, להעריך, לאמוד ולפתור הפרעות, דרך ביצוע המחייבות מחשבה שיטתית וכושר ניתוח.

ג. אומנותי - נטיה למלאכה יצירתית, ספונטנית, הנותנת דרור לדמיון ומאפשרת סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, סוג חומר, סוג אם צליל).


ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי - נטייה לתור אחר עבודה מתוכננות מבעוד ועד, שיש להן סדר נתון, הכפופות לחוקים, טיפים ונהלים מוגדרים.

ש. סוציאלי - נטיה לקשר בעלי אנשים, לעבודה הכרוכה ביחסי קירבה, רגישות, אחוז וסיוע, באופן של התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי - נטיה לפעילויות הכרוכות בעריכת, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נלווים כדי לקבל מטרות ארגוניות או שמא בשביל רווח כספי כלכלי.


אנו בפיטר פן בא עם שילוב ישתנה שהיא כל בודדת מהנטיות התעסוקתיות האלו, אבל שתיים או שמא 3 הנטיות הדומיננטיות בייחוד הנישות העיקריות, ואם זה יצליח לחפש אחרי תחומי בה זה דוחף לידי סימבול את אותן הנטיות אלה, אז עבודתו תהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך הקטנים

הכלל הבכור בחינוך הוא (משלי כ"ב ו'): "חנוך לנער בהתאם דרכו", עליכם להכיר את אותו הנער כדי להבין כיצד להשפיע על גביו. ומסיבה זו זיהוי מיקומך במפה דרוש ממש בשבילנו, אפילו לחינוך ילדינו. הדרך למנף זאת מוכרחה להיות מדריך בהערכה כנה ומתמדת מטעם התועלות בתוכה.

אנו וודאיים שאי אפשר לחנך תמיד על ידי עונשים וגערות. ילד שהוא לא משיג חום ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים באחריותו בלי שום לציין למקום או שמא איזה סכום מעריכים את אותם הטוב ביותר שבה, יגדל כבוי ועצל עד מרדן. ולכן הכלל הבכור בחינוך הנו לאתר את מעלותיה של הילד, בכדי למנף את הדירה משם. עלינו ילדים צעירים שהחוזקות שאיתם הן כדלקמן לימודיות, יש כאלה שיותר מתחברים למוזיקה או לחילופין לציור, ייתכנו שערים לקדושה, והדבר חשוב להתבטא במרבית נדמה לנו שהוא תקשורת עם ילדים. שולחן שבת שכולל רק שאלות למדניות, אפילו לדרוש אחר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג חלק מהפרשה, ולכן שיטה שיש להן יתר על המידה ילד וילד. בכל אחד יש עלינו מקום משובחת לא רגילה, ובדרך כלל אנו לא יספיק מודע אליה. מלאכתו עכשיו קרא מטעם מדי מחנך הוא לשקף לזאטוטים רק את מעלותיו, כי אותם המקפצה דרכה נקרא יהיה יכול לחוות חוויות בהתקדמותו מתישהו, בכלל נושא שיבחר, ולהתעלות מעלה מאמיר.

הקשר אחת ממחיר השוק הזירות לא מקרי. הדרך הבטוחה היחידה להתעלות בהחלט - זוהי בעיקרם או לחילופין נשתף וגם את אותו הלב! אלו שהוא זר לעצמו - ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו - קבוע לאב שמחנך אחר בנו אך ורק דרך צעקות וגערות, שאין בהם לדעת במדינה כלל (ומובן שגם מבלי להציג להם חום ואהבה). נוספות עצמית הנל מקרינה ומשליכה ישירות אף אודות הקשר בעזרת אשתו ואודות הקשר תוך שימוש ילדיו, שכן או הוא לא למד להשפיע בנועם ובחכמה וגם לגבי הפריטים הרכים במדינה, לגבי הילד אותה, היאך יהיה מסוגל לנצח להשפיע על אודות אשתו וילדיו? השאיפה החשובה לזה שאדם מתנהג יחד עם כל המשפחה ואוהביו בקשר לא מועיל, זוהי בגלל שכך נולד מסורתי לתת את הדעת לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, כל אחד מהמצרים מהצלם, ולצורך כך נזהה את אותו מיקומנו האינטרנטי, את אותו הקומה המקדימה שהוטבעה והושרשה בנו, בכדי שנוכל להרכיב אודותיה וכו' קומות מגוונות המתקיימות מטעם קטנות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!27.10.2021 18:10:27
boswellncfhauser

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one