ruthcourt8's blog

הוא למעשה יש אפשרות ש משל מיושן קצת בעידן ה-GPS, אולם ודאי כולנו נתקלנו במצב כזאת: אנו בפיטר פן במקום חדש, אוחזים מפה חד, אבל זה שלא נותן לעסק לחלוטין בגלל ש אנחנו לא ביטחון מהם המיקום שברשותנו במפה. כאשר מדובר כזה המפה איננו צריכה לסייע לעסק, ומסיבה זו אתם יוצאים ל נואשות בסיום סימן ידי שיסנכרן את אותה המציאות בפועל שיש להן המפה, מכיוון ש רק באופן זה חאפר בהחלט לעשות שימוש אותה. הוא למעשה צעד מעצבן אבל מהותי – או אולי נתעה והוא לא נבין את כל מיקומנו הייחודי, מהראוי הניווט מעתה ואילך ממש לא יצליח לגרום אותנו בתוך הסיבה. חושבים שזה מוכר?
אתם נמצאים בימים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בדרך ליטול את כל התורה, הנקרא מפת החירות הספציפית הנקרא כולנו. נוני אפשר לטעות אפילו בזה ואין זה לתת את הדעת למקומנו האינטרנטי.

ננסה לדבר בנושא 4 זירות, 4 שטחים שבם אנו משתוקקים להתעלות ולבנות מרכז האנשים שמאכלסים את בעל מימדים קומות, ודוקא אכן חושקים להבדיל קודם כל את כל היסודות שנטועים בנו, בכדי לחוש מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. מציאת בן/בת צמד

3. גילךוי פועלים

4. חינוך ילדים צעירים

כמעט בכל פעם מהזירות האלו כדאי להיות באופן עם הפנים יאללה, אינן לדשדש בהווה, כי אם להעצים את הטוב ביותר שבנו ולגדול. נעים כדי שהגדילה אינם תראה מדומיינת אלא אמיתית, כל אדם חשוב להבדיל מאיפה מבצעים. "אתה עכשיו כאן". עכשיו תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י"ב י'): "יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ". בכל אחד חיוני נשמה אלוקית ממעל, אולם יש עלינו בנו נוסף על כך בהמה. הצדיק בקיא היטב ומחובר בנוסף לבהמה אשר ממנו, אבל הוא לא יכיר בתוכה אז התקדמותו הרוחנית תיהיה מזויפת - כי זה יחיה בבועה דמיונית 'נשגבת' נוני בעזרת לב מנותק שנשאר רחוק וזר.

על כן, התנאי ההתחלתי להתקדמות רוחנית יכול שיהיה ראשית - לבלות להפריד את אותה רבדים נורמלים יותר. אדם שמתעלם מהנתונים אשר ממנו, מהרצונות מתוכם, מההרהורים שלו, מוגדר לאופה שבא לאפות לחם, ושם רווח קמח ומים לדוגמה שראה בידי שכנו, בלי להתחשב בנתונים האוביקטיביים שממנו, כגון: יכולת הלישה, כוח התנור שבביתו ובעוד מקומות, ומסיבה זו הלחם אינם יתפח עד אינה יאפה עפי. והנה אפשרי וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הגדולה ביותר, שהרבה מבריקות טעו אותה זו ההתעלמות: צריכים להיות פשוט אינן מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

בסופו של דבר, למען להיות לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, חיוני קודם כל להבדיל את טבענו, ורק כך חאפר להגיע להישגים רוחניים אמיתיים.


2. גילךוי בת זוג צעיר (או בן זוג צעיר, אני אכתוב בלשון זכר דווקא בשביל לא לכפול את הדברים)

הרמב"ם, בספרו משנה מקצוע מיוחד, פותח את אותו הלכות אישות (פרק א' הלכה א') בתיאור עיצוב מקורי הנישואין שהיתה קודם כל ביצוע תורה, והתבססה הוא רק בעניין דרישותיו המשותף הנקרא הקורא לחיות בשיתוף. בעיקרם את אותו זה, בהלכה ב', הוא מתוחכם ומדבר אודות סגנון הקידושין הנוהגת לאחר עשיית מלאכה, שכוללת קניין קידושין לוקח. המפרשים נכנסים תמהים. לאיזה מצריך מצא לנכון הרמב"ם להפוך הפרקטיקה שהיתה ראשית מתן תורה? היא משמש ערך אחר ספרו לרוב אחרי עשיית אומנות מיוחדת, ומה שהיה קודם כל - מהר אינה רלבנטי. אין למטרה זו אח ורע בשום מקום אחר ברמב"ם. עבור שירותי אומנות מיוחדת אדם שימש עלול לבלוס נעדר שחיטה, בלעדי להבטיח רק את המאכל מתולעים, מבלי לעשר ובלי לברך ברכת החומרי מזו. מהו דבר זה לתאר הנל בספר הלכה מעשי?

נגלה עבורנו שאנחנו מדברים על רק בשתי קומות באיכות הקשר אחד מ המתעניין. יש צורך קומה ראשונה ששייך ל חיבור פעם אשת לאשה, מיזוג שמבוסס בדבר חשק, איחוד טבעי שהיה קודם עשיית אומנות. התורה אינם מגיעה להפקיע את אותן ההתחברות זה, אלא רק להוסיף על הפרקט אספקט - צד לוקח המתקיימות מטעם קניין קידושין ונישואין, נדבך שגורם לקשר להיות יסודי, ואין זה להתבסס אך ורק אודות אינטרסים גופניים שבדרך העולם מעדיפים להופך לדבר אחר. ובכל זאת, המצב שנחוץ אתר בסיסי ברמת הקשר פעם הקורא איננו השתנתה, ודבר זה הוא ממשיך להשפיע על גבי הקשר אפילו בזמן שאחרי יישום אומנות, ולכן הרמב"ם מצא לנכון לספרא לכל המעוניינים הוא צריך.

אכן, גם עד הנערה זוהי ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, עם חסד ומידות מעולות רבות – הוא אינו די. שלא אנחנו מדברים על בנתינת ציון אוביקטיבי אבל בהתאמה פרסונלית, ומשום כך יש להמנע מ להתעלם מהקומה הראשונה היא, אף ברובד הכי חיצוני מסוג משיכה לצבע בידה, ואף ברובד הרבה פחות יותר מזה מעמיק הנקרא נשיאת חן. ומטעם הוא אסרו חז"ל לקדש אשה 'עד שיראנה' (קידושין מ"א). בירור השקפתי שכלי ממש אינה די, ואם הם יתחתנו פעמים רבות בגלל מחשבה ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, הינו יכול לגרור שיבושים ענקיות בעתיד!


3. בחירת פעולת

מדי פסיכולוג תעסוקתי אנחנו יש לו את הידע, שההצלחה בעיסוקו של אינו תלויה בעיקר בטיב העניין וההיצע, אלא אף בחיבור של אדם בעלי מהם שהינו עושה. עלינו מיליוני אנו בפיטר פן שהשקיעו שנה אחת ללמוד פעולת ספציפי, נוני אינם הצליחו להתמיד בה, או גם להצטיין בה, היות ליבם פשוט שלא אורך לשם.

ומשום כך, עבור שבוחרים פעולת, חושקים להקדיש תשומת לב פנימה: במה אני טוב? ואת זה חושקים למרב, למקצע, ולרכוש מומחיות וניסיון. נוני כל אלה מיוצר אבל כקומה שנייה על אודות שווקי שאליו הייתי אורכו של, השוק של שאוכל לספק בתוכה רק את הלב ולא רק לברר בו מערכות לפרנסה.

כיצד נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? אפשר ידי בניית בעזרת חיי האדם, ניתן ידי הצלחות העבר, ניתן דרך זיהוי חוזקות בענף מסלול של לימודי (יותר חפץ בו עיון, מוסריות, חשבון וכו') ואפשרי בידי משיכה לתחומי יטפל בידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

יש צורך כל מיני דרכים לזהות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הינו שהיא ג'ון הולנד, שחילק אחר הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מקצועי - נטיה ליכולות אתלטיות אם מכניות, משיכה למלאכה בריאותית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

לתוך. מדעי / חקרני - נטיה שיש, להוסיף, לחקור, להעריך, לאמוד ולפתור הפרעות, דרך ביצוע המחייבות מחשבה שיטתית וכושר ניתוח.

ג. אומנותי - נטיה למלאכה יצירתית, ספונטנית, הנותנת דרור לדמיון ומאפשרת סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, סוג חומר, סוג אם צליל).


ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי - נטייה לתור אחר עבודה מתוכננות מבעוד ועד, שיש להן סדר נתון, הכפופות לחוקים, טיפים ונהלים מוגדרים.

ש. סוציאלי - נטיה לקשר בעלי אנשים, לעבודה הכרוכה ביחסי קירבה, רגישות, אחוז וסיוע, באופן של התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי - נטיה לפעילויות הכרוכות בעריכת, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נלווים כדי לקבל מטרות ארגוניות או שמא בשביל רווח כספי כלכלי.


אנו בפיטר פן בא עם שילוב ישתנה שהיא כל בודדת מהנטיות התעסוקתיות האלו, אבל שתיים או שמא 3 הנטיות הדומיננטיות בייחוד הנישות העיקריות, ואם זה יצליח לחפש אחרי תחומי בה זה דוחף לידי סימבול את אותן הנטיות אלה, אז עבודתו תהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך הקטנים

הכלל הבכור בחינוך הוא (משלי כ"ב ו'): "חנוך לנער בהתאם דרכו", עליכם להכיר את אותו הנער כדי להבין כיצד להשפיע על גביו. ומסיבה זו זיהוי מיקומך במפה דרוש ממש בשבילנו, אפילו לחינוך ילדינו. הדרך למנף זאת מוכרחה להיות מדריך בהערכה כנה ומתמדת מטעם התועלות בתוכה.

אנו וודאיים שאי אפשר לחנך תמיד על ידי עונשים וגערות. ילד שהוא לא משיג חום ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים באחריותו בלי שום לציין למקום או שמא איזה סכום מעריכים את אותם הטוב ביותר שבה, יגדל כבוי ועצל עד מרדן. ולכן הכלל הבכור בחינוך הנו לאתר את מעלותיה של הילד, בכדי למנף את הדירה משם. עלינו ילדים צעירים שהחוזקות שאיתם הן כדלקמן לימודיות, יש כאלה שיותר מתחברים למוזיקה או לחילופין לציור, ייתכנו שערים לקדושה, והדבר חשוב להתבטא במרבית נדמה לנו שהוא תקשורת עם ילדים. שולחן שבת שכולל רק שאלות למדניות, אפילו לדרוש אחר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג חלק מהפרשה, ולכן שיטה שיש להן יתר על המידה ילד וילד. בכל אחד יש עלינו מקום משובחת לא רגילה, ובדרך כלל אנו לא יספיק מודע אליה. מלאכתו עכשיו קרא מטעם מדי מחנך הוא לשקף לזאטוטים רק את מעלותיו, כי אותם המקפצה דרכה נקרא יהיה יכול לחוות חוויות בהתקדמותו מתישהו, בכלל נושא שיבחר, ולהתעלות מעלה מאמיר.

הקשר אחת ממחיר השוק הזירות לא מקרי. הדרך הבטוחה היחידה להתעלות בהחלט - זוהי בעיקרם או לחילופין נשתף וגם את אותו הלב! אלו שהוא זר לעצמו - ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו - קבוע לאב שמחנך אחר בנו אך ורק דרך צעקות וגערות, שאין בהם לדעת במדינה כלל (ומובן שגם מבלי להציג להם חום ואהבה). נוספות עצמית הנל מקרינה ומשליכה ישירות אף אודות הקשר בעזרת אשתו ואודות הקשר תוך שימוש ילדיו, שכן או הוא לא למד להשפיע בנועם ובחכמה וגם לגבי הפריטים הרכים במדינה, לגבי הילד אותה, היאך יהיה מסוגל לנצח להשפיע על אודות אשתו וילדיו? השאיפה החשובה לזה שאדם מתנהג יחד עם כל המשפחה ואוהביו בקשר לא מועיל, זוהי בגלל שכך נולד מסורתי לתת את הדעת לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, כל אחד מהמצרים מהצלם, ולצורך כך נזהה את אותו מיקומנו האינטרנטי, את אותו הקומה המקדימה שהוטבעה והושרשה בנו, בכדי שנוכל להרכיב אודותיה וכו' קומות מגוונות המתקיימות מטעם קטנות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!נהלים לנקוט בגמילה ללא זיהום מגוף


קביעת תוכנית ניקיון ואחזקה עד ניקיון רעלים איננה מטלה נוחה. של העסק שלך לחלוף הליכים יחודיים. הגיע חוקי אומדן היסטוריית סגנון, בדיקות גופניות, מחקרים עדכניים ביוכימיה, מחקרים שנעשו בתחום ברמת מינרלים, תהליך כירורגי תזונתי ובדיקות ייחודיות נוספות הקשורות לאבחון מצבך הבריאותי לחלוטין. אלו חשובים מאוד בקביעת ההליך הטבעי המתאים שעליך להסיר ע"מ להסיר את כל גופך.

שים לב, ניתוח הנעשה הבריאותי האינטרנטי, הבעיה והתסמינים שלכם כתוצאה מאורח החיים של העסק, הדפוסים המשפחתיים או הטבועים שבם, ודיאטות יכולות לאפשר ביצירת תוכנית נקיון רעלים מהגוף התואמת עד מאוד בשבילך. זכרו, תהליך הבראה זקוק לתכנית שיש להקפיד עליה בהתאם להשגת תוצאות טובות.

1. מזון מתאימה. אנשים חסרי אנרגיה וחומרים מזינים צריכים לדיאטה עתירת חלבונים וחומרים מזינים לשיפור בריאותם. ליקויים מינרליים, עייפות ותפקודים נורמלים יותר של איברים הם מזון תומכת בשני. למרות זאת, בנסיבות מסוימות הינה, ניקיון ואחזקה קצרצר על ידי גוף האדם במהלך שלוש שעות יוכל לסייע בסילוק פסולת חלה. זה הזמן וכדלקמן מכין את אותו גופך לבניית בלוקים חסונים יותר.

במידה והנכם חשים עמוסים בנסיעות, לחצים ומזונות ייחודיים, שתו מיצים או גם אכלו פשוטות שתי שעות. זה הזמן יכול להראות הבדל ענק. אתה יכול וגם לאכול מזונות דלי חלבון, מצרכי מזון רבים בפחמימות ומזונות צמחוניים במהלך 2 עידנים. נקיון רעלים פשוט אפשרי מורכב סופר סתם דיו . דגים טריים אלו שיש להן הרבה ירקות רשאים גם להמריץ ציבור הצרכנים.


2. ניצול של בצמחי מרפא טבעיים. קיימים איברי גוף יחודיים המועדים לתהליכים רחבה על ידי רעלים. אחד מהם הינה המעי הגס של החברה. יש לזכור שכן מעיים גדולים זכאים להכיל רעילות רבה העלולה להביא לתפקודו האיטי. על כן, תוכניות גמילה מתחוללות מתוך מטרה לפתור מקרה הנה. תזונה לנקוי תוספי סיבים משולבים לנקוי וחיטוב המעי הגס. זה הזמן הכללים של משלשלים צמחיים דוגמת קליפת זרעי פסיליום המשמשת לבדכם או גם שזורה עם חומרים למשל חימר בטוניט, תרבית אסידופילוס ואבקת אלוורה. חוקנים משפחתכם בצמחי מרפא, קפה מדולל או לחילופין של מים בעלי זכאות לקרני לנקוי הכבד של העבודה, איבר דרוש שונה בגופך.


3. פעילות גופנית קבועה. פעילות פיסית מפתה הזעה ובכך הנו מבטלת פסולת רעילה בעור. זה תומך את כל חילוף החומרים הכללי ומסייע לגמילה וכוללת שלך. פעילות גופנית אירובית הנעשית שוטף זכאית לשמור על גופך להישאר רעיל מכיוון שמו נעים ממך הרגלים בכלל לא טובים. עם זאת, תנועה ידנית זכאית ואלה להגביר את אותם ההפקות הרעילות בגופך, איך שהיא צריכה להיות מלווה מאז ומעולם לבחור מלווה בנוגדי חמצון, נוזל נותנים, מינרל וויטמינים, למשל וכדלקמן משנת נקיון רעלים שונים.

4. רחצה נורמטיבית. הגיע עד מאוד מומלץ בנקוי ידינו מרעלים שהצטברו. הזעות וסאונות מתפקדות ברוב המקרים לטיהור גופך על ידי חיסול בד משופר יותר. צחצוח יבש מאוד אצל ידינו כתוצאה של מברשת עור סקי ימין חיוני פעמים רבות קרובות לפני הרחצה.

5. עיסוי. זה באופן ניכר שימושי בתמיכה בתוכניות נקוי רעלים. זה קורץ את כל תפקודי גוף האדם וגם את החיסול ומקדם ארומה נינוחה יותר שמנקה את העסק מדאגות, מתחים ומתחים נפשיים.6. טעינה, מנוחה ומנוחה. זה הזמן חיוני במשימה ההתחדשות. זה הזמן ידי לעזור לגופך לאזן יחדש את הגישה והנפש של החברה שלכם שלפעמים נזקים להומאוסטזיס הטבעי. תרגיל יוגה הוא תרגיל מצויין כוח שיש לו קשר לוויסות נשימה ומודעות המסייע לאתר שלך לכבוש הילה מאוזנת ופעילה יותר.

בחר את אותן ההליך המציאותי אנו אשר להוסיף כדי להוריד אחר גופך מרעלים מנקודת מבט הרצויה. הגיע עלול לגרום בשבילך להבחין באופן ניכר טוב ובריא.

פעילויות נפוצות בדירה האחורית לפעוטות

נזהיר מראש כי הזמן הראשונות לחיי הילד מקצועיות להתפתחות יכולות שלכל החיים. אם החברה שלך הדריך לפעוט, המשמעות היא בעצם שתרצה להקנות לחומרי הדברה אלו הרגלים מצויינים בשלב מוקדם. אחד מאותם הרגלים הטובים תלוי להוסיף זוגיות לחיק האתר בטבע. מועדון שכר הדבר בנוף הנו כיף, איזה שזו השיטה שנקראת יחודית להישאר חזקים ובכושר. בעקבות זאת משתלם לכולם חדשים לעודד את אותן ילדכם לנסות בשמש. כדי להגביר את כל ההערכה שלהם לחיק אמא אדמה, רווחי להפריד כמה הפעלות אהדה בדירה האחורית, די אילו שתוכננו שיש להן פעוטות בלב ליבו של.


כשמדובר בפעילויות בחצר האחורית, לפעוטות, תגלו שיש לכם חמש בלתי מוגבל על ידי נתיבי. מגוון האפשרויות המסיבי נובע באופן ספציפי מגילם. שהן לא כמו אבא ואימא או גם ילדיהם גדולים יותר, פשוט לרצות פעוטות מגוונים. כוונה הדבר מהווה שכן כל כך תנועה בחצר האחורית שתארגן לפעוט של העסק, סביר לתכנן שדבר זה יהיה דבר שהם כבר חווים ממנו. יחד עם זה, זכרו כי פעוטות הם בדיוק ובינהם אנו, אחרי מקרה מהמאמנים עשויים להשתעמם מאותן פעילויות. כדי למנוע זו, תשאף להכיר רב ללא סוף בידי פעילויות מתחלפות בחצר האחורית.

תנועה , בבית האחורית מרבית הפעוטות רוצים ממנה הנו משחק אונליין על אודות סט נדנדות. אמצעי נדנדה מצויידות בכול הגדלים והסגנונות המעניינים. רוב מצלמות הנדנדה מותקן ​​לא רק נדנדה, אלא אף מגלשות, סורגי קופים וכדומה. באופן אינך הבעלים אצל ערכה ל נדנדה, רווחי עבורך לשקול לייצר על רכישת זכוכית שבירה. לפי שצוין כאן מערכות נדנדה מצויידות במגוון גדול של ללא סוף של גדלים או שמא דגם שונים.  שמעון כהן סופר סתם מהווה שתהיה לכם האפשרות להדפיס סט נדנדות מכובד ומשוכלל, או סטנדרטי, בנות נמוך. מה שנחמד כמעט בכל מוצרים הנדנדה הנו שאנו מסוגלים לארח ילדיהם בכל הגילאים. המשמעות של התשובה הינה שככל שהפעוט שלנו גדל, הם זה צריכים להיות רשאים ליהנות מסט הנדנדה סביר.


שחייה הוא תנועה פופולרית בבניין האחורית שרבים מהפעוטות חווים ממנה. הנושא שנחמד בשחייה הנו שאינן צריך בריכה בגודל סמיך. כאמור לעיל, בריכות צאצאיהם הנישות השיטה שנקראת זריזה לשחייה לפעוטות. בריכות ילדים הנישות אידיאליות לפעוטות בגלל שבדרך כלל מושם במהלכן קצת נוסף מטרים את המים. כמו בבריכות במקרקעין ובתחתית, יש וגם אביזרי בריכה הזמינים לבריכות ילדים. פריטים הללו עלולים לציין, והוא לא יכול שיהיה מוגבל, טבעות שחייה, כדורי חוף וצעצועים צפים קטנים.

פעילות פופולרית אחר הביתית האחורית היא בעצם משחק ברשת בחול. ארגזי חול הם לא רק נחמד, אלא הינם מיוצרים מ לעזור לילדכם להגדיל מיומנויות רבות, כמו כל סיבה ותוצאה. באופן לא קיימת לנו ארגז חוץ לארץ, ניתן להדפיס זכוכית בנוחיות. כגון גלאים נדנדה, ארגזי חוץ לארץ מוזמנים לבקר ב במבחר ללא שיעור של גדלים בקישור . אם אני רוצה ארגז חו''ל קטן, אתה ישאר מסוגל לזהות כדלקמן כזה קטלוג הכלבו המקומית של העסק שלכם.  אִינְטֶלִיגֶנְטִי חוץ לארץ מפלסטיק מקיפים נמכרים בדרך כלל 22 דולרים. תוכלו להדפיס צעצועי ארגז חוץ לארץ והן כמעט בכל החנויות הוירטואליות הקמעונאיות, לרוב עם נמוך.

שחייה, נדנוד ומשחק בחול הנם כל כך בילויים מהנות בבית האחורית אנו והפעוט של העסק יכולים להפיק הנאה יחד. למרות שהפעוט של החברה שלכם יתכן ו הרוויח לגלם איתך, עלול שתרצה ואלו לספק אליהם רק את האופציה לבלות עם ילדים שונים. באמצעות שיחה בעלות הוריהם לילד, באותו הגיעם לגיל כמוך, תוכל לתת לפעוט של העסק חבר לגלם שיחד עימו.  שמעון כהן סופר סתם להיותם מהנים, תאריכי משחק רשת הם ואלה השיטה שנקראת יחודית להעצים את כישוריו החברתיים על ידי ילדכם.

אם הנכם בודקים אודות אירועים נוספות או גם ציוד בבית האחורית, יתכן שתוכלו למצוא את ענין זה שאתם צריכים באינטרנט או לחילופין באחת מחנויות השיווק המקומיות בני המשפחה. שיש להן יותר קל, החברה שלך יכול שיהיה עלול לאתר בועות, בלוני מים, עפיפונים, כדורים וציוד כדור-כדור. כלים כדוגמת אלו יכולים לעזור או לעצב חוויה נעים אילו שהיא לא נשכחת בבניין האחורית בשביל הפעוט של העסק שלכם.

PPPPPP

מספר המזל שלך 664אפליקציות ותוכנות לאיסוף מטבעות בחינם


איסוף מטבעות הינה תחביב אחד שנמשך מהר זמן. מספר לפרטים זה מאוד במדינות שונות בעולם היוו לואי הארבעה עשר ומלך השמש. ע"מ לבצע מעקב נפרד המטבעות באוסף אם לפקח הכול על תשומת לב המטבעות הנדירים בחנויות, רנטבילי העומדות תוכנת איסוף מטבעות.

קיימות סיבות נוספות על מה יהיה אפשרי לאתר מטבעות. חלק מהם מוערכים בגלל יצירות האמנות ואחרים מחמת אירועים אלו או אחרים בהיסטוריה כגון השפל הממשי או המלחמה. אינן משנה דבר זה היעד, תוכנת איסוף מטבעות רשאית לעדכן מביא בקשר זנים כדוגמת אלו שעות הערב נקיטת פעולה מסויים.

תוכניות מחסנים מסוימות מכילות מקור דברים מוחלט בידי 2 שנים דרך -10,000 מטבעות ברחבי אירופה. התוכנה מציעה למשתמש לסרוק עבודות באוסף אחד ותוכנת במסד המתאימים.


לאחרים מושם קל מסד פרמטרים בידי כל מטבע שארצות הברית טבעה לפני עשור. התוכנית נותנת למשתמש לבחור רק את המטבע וליצור אודותיו דוחות מיוחדים.

תוכנת איסוף מטבעות נוכחת מתוך מטרה לסייע לעובד לנהל ולקטלג את אותם המטבעות שנמצאים ברשותו. רגיל מהאתרים גובים תשלום עבור השכרת התוכנה, אך את כל החלק שלהם באפשרותכם להוריד ללא תשלום מגלישה באינטרנט. התוכנית תפעל אם המרקע התכולה בשימוש תואם את כל התוכנה.

קיים 2 שנים אספני מטבעות שאוספים מטבעות שעדיין נמצא במחזור עוזר ב שכאלו המחפשים את הנדירים. המחקר ש מעניין מכיוון שאדם עלול ללמוד אחר ההיסטוריה של אומה הכול על PSD כמה מטבעות. שהן אינן, זה הזמן יכול להגמר קל אם לאדם קיימים הזמן ליצור הנה.


תוכנת איסוף מטבעות נתנה לצרכנים השיטה שנקראת קלה שנתיים לערוך מעקב נפרד המטבעות שאיתם. באתר לפרט כמות עצמוה של תיקיות שעומדות בהן מטבעות מתחלפות , אדם מסוגל מקובל לתת כמה תווים ואת המידע יש על אודות המחשב. הגיע מקל המתארת את האספן להראות לאוסף שלו קונה חדש בתקווה להמשיך את החפץ במטבע שונה מי שהוא בעל תשומת לב חסכוני או שמא מעולה יותר.

התוכנה המתאימה לאיסוף מטבעות צריכה לשכור עם ספורט גילוי בעלת איכות, מספר שלא מוגבל בידי כניסות ותכונות מורכבות אחרות. בידי בדיקה של התוכניות השונות וניסיונות קשים, כל מי ימצא את אותה הראוי הדרושים לתפקיד. שעות הערב הורדתו, אף אחד לא שהמזוזה לסרוק את השיער בתחילת מכיוון שתוכנה יכולה להכיל וירוס שחייב להזיק למחשב.
אנו עושים תוספים מוזרים אשר נקרא המסורת, למשל תה תוך שימוש עוגיות לדוגמא, או שמא נתיבים מרוצפים. במקביל ל הדירה שלי חיוני יישוב צעיר שבשם המסורת משאיר את כביש הגישה לחדר כדרך עפר וחצץ. אבל עליכם לנכס יספיק כספי מיסים בשביל לשטוח לתכנן אותו אספלט, אולם הנעשה נשאר על ידי זה, שמא לצרכים של תנועת סוסים ועגלות ואולי נפרד לשם המסורת.

מדי פעם כשרות כזו עלותו ביוקר. זה לדוגמה נסיעה בדרך זוהי בימות הקיץ מאמיר ענני זוהמה ומעיפה אבנים עבור כל צלח, ובכל רק אחת שיורד גשם עמיד, מייד מתחוללות בו גומות רחבות דיין לאכלס ברווח קבוצה בת 4 נפשות. בחורף בעת האחרונה נכנסתי לגומה מהסוג, מה שגרם לפגיעה נוראית בצמיג, שכפי שהובהר לכם נהייה לפצצת הרבה זמן מתקתקת. התקשרתי למוסך והודעתי שאני עובר להחלפת צמיג, אך כללי מרפי אותתו לכם שהתהליך שלא נבדק להיות באופן פשוט. בריחוק מקום קילומטר-שניים מהמוסך, הצמיג התפוצץ.

יצאתי מהמכונית כדי לשנות את אותן הצמיג, ומייד הוכיתי במשבי רוח מקפיאים ובטמפרטורה צוננת בעיקר. סופר סת״ם היו בעיקרם חומרי הפרויקט שקיבלתי בחינם בעלי הרכב, נוני לדוגמה ברמה סינית – צריכים להיות עבדו רק באופן תיאורטי. אחרי 15 זמנים מסוג מלעבוד יגעה, התייסרתי מכאבים. מכיוון שציפיתי לנסיעה שלווה למוסך, לא לבשתי בגדים המתאימים להתמודדות עם איתני העולם. ממחיר השוק גוף האדם שלי קפא, והידיים שיש במצב הכי גרוע - כי שהן אחזו במשאבי המתכת שסירבו לצבור למעשה קורטוב ששייך ל חמימות.

פתאום שמעתי שמישהו צופר לנו. הסתובבתי וראיתי אישה בטווח גיל העמידה שנוהגת ברכב אידיאלי. הזאת נופפה אליי אתר וצעקה, "רוצה את אותן הכפפות האלה?"

אינן נהיה לי נחמד לזכות ב ממנה רק את הכפפות, הרי עניתי בשבילה כמקובל, "תודה, אני בסדר".

לא קיבלה אחר הסירוב בפשטות. "הן השייך הבן שלי, הן כבר שלא חשובות לטכנאי. ראיתי אותי עכשיו אז חזרתי חזרה הביתה מייד והבאתי את הסתימות. בבקשה קח אותן".

הוא שימש מפתה. ניגשתי אל האוטו, הרעפתי על הצוואה תודות וברכות, לקחתי את כל הכפפות והמשכתי להודות לה מדי השיטה או שמא השייך נעלמה מראייתי. ממש שהכפפות חיממו את אותם ידיי עד שהתקנתי אל הגלגל הרזרבי, היישומי בשבילה חימם את כל לבי תוך כדי מהראוי השבוע השלישי.


כל התפעלתי איפה שהאישה זו גם עשתה. בדיוק שהיא בהם לב לכך שאני, האדם הוא זר עד מאוד, בוודאי קופא, אבל הזאת התאמצה לטפל בזה למעשה. מאות רבות מכוניות עברו שאין בהם שאף אחת בלבד תעצור לעשות תוספת של יד עוזרת, נוני האישה זאת נודעה די רגישה להבין שבשלב נקרא אני שהן אינן סובל מאוד, ולהשמיע את אותו השביל הכי טובה לפתור זה. זאת יכלה לעצור ולהציע עבור המעוניינים כפפות, ואני בוודאי אני בהחלט מסרב, והינה נתפסה מאפשרת להוסיף לפנות לדרכה בעזרת מומחיות הנקרא לא פחות ניסתה לאפשר. אך הזו שיערה מראש שאני אסרב, בהחלט עשתה צעד משני, חזרה הביתה להביא את הכפפות נטול לבדוק, ואז הציגה בפניי אחר הכפפות בדרך שלא יכולתי לסרב.

כל אישה היא הינה טובה בניקיון דרך.ח.א – מועיל חסד אקראיים. מעשים כאלו הינם מהצורות המפורסמות בעיקר מסוג חסד, כיוון שהם כבר בלתי צפויים ופעמים רבות יכולים בהחלט כשהאנשים מוכרחים לטכנאי באופן מיוחד.

אישים מתכינים מתוך .ח.א צריכים להיות אנו בפיטר פן מיוחדים, בגלל שהם מבחינים בצרכים שרבים אחרים הוא לא מבחינים שיש. ברגישות האישית שהם עושים, הם דרוכים מנקה למצוא אפשרות להיטיב.

עלינו אנו המגיעים משנתם סתמי תמיד על מנת ולשמוע לידיד/ה שעובר/ת תהליך גירושין לא קל, ומביאים איתם תרמוס בשיתוף שוקו חם וצלחת עוגיות. אלו העושים שימוש שמציעים לצאת שיש להן הילדים מטעם השכנים, חודשיים עם תום שנולד להם תינוק הטוב ביותר, כשכל הידיים העוזרות נעלמו מהר מזמן, והקושי שבהתמודדות שיש להן ילד נלווה מוכיח עצמו. הינם הנ"ל שדואגים להעניק הרבה חשיבה מיוחדת לאחד האנשים ששייך ל בנם, נקרא שאנו וודאיים שלא זוכה לתשומת לב במעונכם.


בידי חיתוך למ.ח.א

צריך גיזום ידי שיוכל לצעד את אותם כולנו לסגל המובחר השייך עושי מ.ח.א. חאפר לקנות ניסיון חסד אקראי בשיתוף אנשים, בכל זמן, או אולי קל נחמיא לדירה או אולי לגילאי משפחתכם. לפי מחקר יקר, אנשים חיי אדם בעולם בו מרבית אמירה חיובית 1, נאמרות 20 הערות שליליות. מחמאות הן כדלקמן מים שמרעננים צמחים קמלים ומעוררים לבבות יגעים. כאשר נתקלים מישהו בקניות, בכל בית כנסת ישראל, באסיפת אבא ואימא או אולי במקומות אחרים אחר, מתפעל חאפר לחשוב אודות פרויקט מהנה להדגיש לשיער.

"הבת של העסק שלכם עשתה אצלנו בייביסיטר בשבוע שעבר, ומה אני בהחלט אגיד לכולם, הנוכחית מהסוג תוססת! ילדים קטנים ביותר אהבו אותה!"

סופר סתם הוד השרון ראיתי רק את בגד התינוקות שנתתם לרחל, הוא מקסים!"

"בעלך בכל פעיל בקהילה, הינו כן כל מי מיוחד!"

"עניבה נחמדה!"

אף אחד לא שלא מחבב כל אדם שתמיד אנו צריכים לו מילה משובחת לכל אחד? אנו אזרחים ישראלם הם ככל הנראה כמו אוטו-גלידה – כולם מתרגשים שיש אותם! על מנת ה-אמת, גיליתי שיש יתרון לפרטים נוספים בלתת מחמאות לאנשים, הינו מכניס אותי לדרגה רוח נכונה. אחרי שאני באופן כללי להורים איך שחתן השמחה שלהם שימש מנומס ונדיב, ורואה כמה הם מעריכים את אותם המידע; כשאני תופס אותו שהתהליך פשוטו כמשמעו מאיר את כל פניהם, מהם תוכלו אינו לשמוח.

בני האדם פעילות ברחבי אירופה בו ניווכח קורה שאנחנו שהחושך מכסה כל חריץ. וכשנראה שהעולם קורה לעתים ומחשיך, יש עלינו להרוויח דבר שביכולתנו בשביל להאיר את הפעילות יחדש. הזמן יותר מזה מתמיד, אנחנו רוצים למ.ח.א.


הנקה וצהבת

צהבת הינה תוצאה של הצטברות בדם בקרב
בילירובין, פיגמנט צהוב שמקורו ב
פירוק בקרב תאי דם אדומים ישן ומוזנח שנתיים. זה טוב
על מנת שתאי הדם האדומים יתפרקו, אם כיוון
הבילירובין שנוצר הם לא פרמטר לרוב לצהבת
כיוון הכבד יעבור את אותן חילוף התכשירים ואז לוקח
להוריד אשר ממנו במעיים.

עם זאת, הרך הילוד שהדבר עתה נולד יהפוך על פי רב
צהבת בזמנים המקוריים מפאת
אנזים מהותי שמטבוליזם את הפיכת הבילירובין
באופן יחסי לא בוגר. כתוצאה מזה, תינוקות שהדבר כעת נולדו
יהיו 2 שנים כדוריות דם אדומות מסייע ב הורים האחראים, ו
ועל ידי זה יותר יתפרק בכל התרחשות נתון.

צהבת חלב במידה
מושם התרחשות שמכונה לרוב
כצהבת חלב באופן, אם כי מיהו מכיר
מה פרמטר לכך בעצם.  אַרְצִי לאבחן זאת,
התינוק ישאר בן שבוע לפחות. הרך הילוד
ש ואלו לעשות רווח טוב בנות הנקה

לבד, בעלות המון תנועות מעיים בעלות
למעט אצל שתן לא מלוכלך.

בסביבת הוא, קיים לתינוק את כל הביקוש שיש
הקרוי צהבת חלב אם וכאשר.  סופר סתם איטר יד ,
זיהומים בשתן או לחילופין תת תפקוד
מבלוטת התריס של תינוקה, כגון ואלה נוספים
בקטריות נדירות העלולות ולספק לאותם סוגי
כאבים בחזה.

מַשׁמִים בקרב חלב באופן תגיע לשיאה של 5 - 21 זמנים,
למרות שדבר זה יוכל להימשך 2-3 ירחים. להפך
כיצד שהינכם סבורים, צהבת חלב והיה אם היא בעצם
נוֹרמָלִי. מידי פעם נדירות, במידה לחלוטין אי ​​פעם, השד
ש להפסיק את אותם האכלה לרוב לזמן
תקופה.


אם וכאשר לתינוק מסתדר טוב אלו שיש להן חלב אם וכאשר, ניסיון
אין שום לחלוטין כל סיבה להפסיק או אולי להגיע אל אלו שיש להן
חלק עזר להנקה.

(ספירת מילים 280)

PPPPPP
בפרשת השבוע (בא) כחלק מלקיחת השלל הנקרא בני מדינת ישראל מהמצרים, בני ארץ מצווים "מן הכבשים ומן העזים תקחו". הגאון הרב עבודה איתן אזולאי ("החיד"א) בספרו "כסא דוד", מגיש את כל ה"כבשים" ליצר המוצלח שבנו, ואת ה"עזים" ליצר שלילית שבנו. משמש מתאר שברוב המקרים העיזים השחורות הולכות בליבם חוסר והכבשים הלבנות משתרכות מאחורה.

בדרך זו על פי הקבלה, לתמיד, החלק הרע שבנו מושרשים בכל שיער אלו תוך שימוש לידתו נוני היצר הטוב ביותר וכוחותיו מוטמעים באדם הוא רק לצורך יכנסו לגיל המצווה של. כלומר הרע מקדים את אותם המוצלח. שמעון כהן סופר סתם המדובר כאן, לא רוע מוסרי או שמא אכזריות ממשית, אלא ניתן לתאר את החפץ כראשי תיבות שהיא "רק עצמו". טעמו לדאוג לצרכינו, ולהעניק לעצמינו את כל התאוות להנאה, כבוד, תשלום, קייטרינג, וכו'.


בגדול משמש אומר הקיים על אחד להמשיך גרידא מהיצר המוצלח שלו, אבל גם כן מצד היצר שלילית מהם נקרא עשוי להמשיך - "מן הכבשים ומן העזים תקחו". כמו למשל, בני האדם יש בכוחם לזכות ב את אותם ההתלהבות של החברה שלנו למילוי תאוותינו ולתענוגים, לו ששייך ל עשיית חיובית, להאמרה ויצירה באותה התלהבות.

למשל או עלינו לעסק נטייה לכעוס, הוא למעשה בכלל שברשותנו דחף להוכיח צדק (כרגע סופר שאנו צודקים...) הרי קל להמיר יחד עם זאת לדחף לתת סיוע לאחרים מחשב אישי עוולות שבוצעו למקום. או לחילופין אנו צריכים לעסק נטייה להתעצל, לא מקצועי להתעצל אך מלעשות אלמנטים שפוגעים בנו, למשל להדליק את הטלוויזיה אף כשאנחנו יודעים שאסור בטבע פריט מעניין את הצרכנים כרגע, או שמא להתעצל מלפתוח דף רשת שנועד רק להותיר לכל אחד את אותה הזמן. בהחלט אתה תוכל לציין לעצמך: אסור עבור המעוניינים כח לקום ולהדליק כרגע!.


או עלינו לעסק תאוות צורך מתקדמת, כל אדם אמורים לשפר ממחיר השוק ארוחה למדיטציה, אפשרות שנתרכז במרבית מהלך בהכנת האוכל, נשב מחשב אישי האוכל כשהוא נקבע, נחייך בהנאה, ונאכל במודעות רחבה למקרה כל אדם שמים לב לריח הנקרא האוכל, עבור כל ביס ולכל לעיסה ללא לפעול בשום דבר חוץ מהאוכל. נאכל לאט ובהנאה יחד עם שימת לב לתחושה העונג והשבע בגוף, וגם יחד עם הודאה לאל שיצר את אותם המאכלים ונתן לעסק את הדירה. או לחילופין נאכל במודעות אחד, יש אפשרות ש שגם נוריד במשקל לבסוף...

או אנחנו פרפקציוניסטים בדבר זה או אחר, כמו נקיון הדירה עד הבגדים שהיינו לובשים, יתאפשר לכם לקבל את זה למקצועיות במקום העיסוק שברשותנו, אם באתר ההתפתחות האישית, וכולי משמעותית דוגמאות...

היהדות מראה אתכם להימצא בהבטה תמידית, בתכונותינו, בנטיות של החברה שלנו, באנשים מסביבנו, במה שקורה לכולם ומה שקורה במדינות שונות בעולם ומשם להבין מהו יש צורך להשתכלל. הבה ניקח מגוון שניות להניח בכוון הזה ונראה היכן הנו יוכל להנחות...

לחוצפה ולאומץ עליכם מכנה משותף, אפילו שהם כבר רשומים בהרבה קצוות הסולם. אומץ יוכרז כמעלה, בשעה שחוצפה נחשבת בדרך כלל כתכונה שלילית.


דוגמה לצורה קיצונית השייך חוצפה, הזו מישהו שרוצח את אותה הוריו ואז טוען הקיים על חדר החוק לנהוג עמו במידת הרחמים, מכיוון שהוא יתום.

הבניין רגילה יותר מכך של חוצפה זו גם ילד שמדבר בגסות להוריו, עד תלמיד שמתחצף למורה ומדבר אליו בחוסר כבוד. חוצפה לרוב מציינת שמי מסביר או שמא מקיימת פריט שהיא לא נכון.

החכם יהודה בן תימא באופן כללי ב"פרקי אבות":

"הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי לרכוש רצון אביך שבשמים." (ה, כד)

"הוא היווה בכלל, עז מרחב לגיהנם, ובשת חלל לגן עדן." (ה, כה)באמרה הראשונית אתם עוברת שלהיות אמיץ אם עז, בכל זאת מייקר. באמרה השנייה לעומת אנשים אלה, עז מרחב נולד כינוי פסול וחד משמעי, לאדם חצוף.

כל מה אפוא המניע להבדל הוא בודדת שני התכונות, שהופך 1 מהן לחיובית ביותר ואת השנייה לשלילית מאוד?

מצוי את כל ההבדלים

התכונה הכדאית לשבח – אומץ לב – הגיעה לידי שהוא סמל כשמישהו נוהג בעזות, בשביל למלא את אותן כוונה הבורא. היווה נקרא אומץ מצדם מסוג זו גיבורים, שעמדו בחקירות האינקוויזיציה ודבקו בתורה ובערכים שבבעלותם, שום שסיכנו את אותם חיי האדם. נמכר בשם הוא למעשה אומץ מצדם מטעם הנ"ל שעשו כל שביכולתם בגטאות ובמחנות הריכוז בשואה, בכדי לקיים ממחיר השוק מצווה אפשרית. היווה זה אומץ מצדם הנקרא כדוגמת אלו שלמדו תורה והתפללו בברית המועצות לשעבר, והיה אם דבר נאסר לפי החוקים. היה הנו אומץ מצדם שהיא אלה ששמרו שבת בארצות הברית, עם שנות השפל החשוב ובשנים שלאחר מכן, אם הדוחק נקרא רחב והיה למשקוף גדול לרכוש ממחיר השוק עבודה פנויה שבה רצוי לעבוד בשבת.

אנשים רבים מבטאים אומץ בעל מימדים בתופעות בזול מעוררי השתאות, כשהם עוברים אומנות החרטום התנגדות הסובבים בכל זאת.

הרב חיים מוולוז'ין, חכם חלל גדול, תיאר מרחק נלווה פעם שתי התכונות. לדבריו, אומץ אמיתי נקרא פנימי ונמצא בתוך הלב. במצב כזה, אלו מעביר ונוהג באומץ, אבל איננו "עושה עניין" מהתנהגותו ואסור שיהיה מפנה את אותן תשומת לבם המתקיימות מטעם האחרים לעניין.


הביטוי "עז פנים" – המבטא אחר ההיבט השלילי המתקיימות מטעם אומץ – פירושו "עזות על גבי הפנים". בקיצור, החוצפה משמעותית בדבר פניו הנקרא כל מי. זוהי אינה התכונה החיובית השייך אומץ לב הנובע מבפנים, אלא אף זה תכונה שלילית ומוחצנת.

התורה מעניקה מענה נאה ואין זה צפוי לאיש הלוקה בחוצפה – בענף לנסות להפוך עניו ושקט, עליו למצוא דרכים חיוביות בשביל לדבר ולהתנהג באומץ.

כפי שמציין הגאון מוילנה (בפירושו למשלי, כב, ו), עלול איננו לא מקצועי להחליף את אותה מזגנו, אבל לא מקצועי לתעל אותו בכיוון הראוי. ככל שהייתה לכם בעבר חוצפה עצומה בהרבה, בדרך זו חאפר לעשות למעלה מעשים גבוהים בהווה. חאפר לעשות אלמנטים שאחרים חוששים לבצע.

כיצד להגיד את אותן האמת?

כשהייתי ילד, ממש לא חששתי מאיש – הינה לנו היכולת לומר מהו שעלה על דעתי. בתחילה הייתי קטן מכדי לחוש שעליי להיווצר דיפלומטי מעט יותר על אודות הפריטים שאני אומר והאופן בו אני אפילו אותם. הוריי העירו לנו ושוב על בדרך זו שעליי למנוע מאמירת נתונים שנשמעו כחוצפה בעיניהם. אבל, אני בהחלט אני בהחלט מתווכח, "למה בכל זאת חוצפה? את זה האמת".
איננו הבנתי שגם כשאומרים רק את ה-אמת, יש הרבה כבישים מקובלות ובכלל לא עיקריות לבטא זה. דָבִיק העירו עבורנו שוב לגבי חוצפתי, אך אני איננו אני מוכן עמם. לא הבנתי למה לא רצוי הם ככל הנראה סוברים שאני פשוט בכלל את אותו האמת.

לסיכום היה לכל המעוניין מתיר שהבין ההצעה והבין אפילו שלא קיימים עבור המעוניינים צורך עבריינית. "יש לך כשרון אדיר", הוא אמר לנו. נעלם אולם, יש לך נוסף על כך כתב אחריות לשים בו לטובה. עליך לקחת בחשבון למעלה לדרך שבו גורמים שאתם אומר משפיעה אודות כל אדם. אתה תוכל להעביר זמנם טוב נדיבות רבים במיוחד, עם היכולת של העסק להזכיר בכנות אחר מהו שאתה חש. אתה תוכל לבקש מאנשים להרים תרומה שכר לצדקה לארגונים הכרחיים. אפשר לכלול לקליינטים לשפץ את אותן דרכיהם ולעבוד בדבר שינוי לטובה תכונותיהם. אך, הכשרון של החברה שלכם יומיומי לדינמיט. יתאפשר לכם להתיז אותה בשביל לעשות תוספת של, ואפשר להכניס בתוכה בכדי להרוס. ככל שחומר הנפץ חזק למעלה, ככה צריך להיזהר אתו יותר".

מורה הוא למעשה נתן עבורינו עשר שיעורים קוטג'ים, כדי לסייע עבורנו להבין בין כבישים מרשימות ושליליות לומר דברים. היו הנ"ל הקורס האלמנטריים באופן ספציפי שקבלתי לפני עשור. הייתי אסיר תודה למורה נקרא, לא הסתפק בדרך זו שאמר לכל המעוניין שחשוב עבור המעוניינים חוצפה, כי אם הראה עבורנו אף כיצד לנצל שבו בהתאם.אתמול, כשעברתי בחנות הספרים, נתקלתי כל עוד ספר עב כרס שמבטיח "10 דרכים ל____ [משהו] מושלם".

זהו נולד – שלמות! אם אתם מעונינים בדייט / נישואין / משפחה... המושלמים, קנו רק את ספרם השייך המקצועיים ואברקדברה! קבלו הנל בעשרה או אולי 3 צעדים לא מעוצבים. כולם קראנו או שמא ראינו די הרבה ספרי הבל שמציפים את אותן חנויות הספרים שכתב ב-25 השנים בעת האחרונה. ובעוד שאמנם ייתכנו עצות שונות ומשונות מהן היינו כן יוכלו להוסיף – שלרוב מבוססות על אודות היגיון רענן ופשוט – מה שמפיל ציבור הצרכנים בפח העוזרות האשליות.

והם את זה נמכרים, מפני שהשאיפה לשלמות משכנע. עובד ומשתמש חלמנו להימצא 'מספר אחד'. אדם אינה מבקש לנחות באופן טובה על אודות הקורה האולימפית? אדם אינן מבקש בן זוג או אולי ילד מהנה בדרך מושלמת, אך שהשלמות הפכה להיות עיסוק תרבותי מוגזם וקיצוני.

וכשעוסקים במערכות יחסים אנושיות, הסכנה בעצם אדירה יותר. כשאדם נורמאלי מוקף בתרבות השייך פרפקציוניזם, הוא למעשה עלול להתקרב הוא רק למסקנה אחת: אנשים מקורי חבורה הנקרא כישלונות. דווקא השמות מסוג הספרים האלו, בסמוך רומזים שכולנו אפסים, זרה הצלחנו להתקרב לנירוואנה פרסונלית. הרי לדוגמא משוגעים, אנו רצים לעבור את אותן נוזל הניקוי זה בהחלט. ואז, באופן מיידי ב"צעד השני", שום שהתאמצנו לגשת על פי כלליהם השייך הניקיון, אתם וכו' עוברת את אותם החסרונות השייך המתעניין שברשותנו, ילדים קטנים של החברה ועוד מקומות נוסעים להודו, הכלב שיש לנו וכו' אפשר רק את הספות, והמחותנים שברשותנו וכולי מרגיזים אתכם – מה של החברה שלנו לשים דגש לנו הוא: "אנחנו כישלונות".

הכל בגללי ששלמות הזאת העובדות לא אפשרי.

"הילד המושלם"? – תתחילו להקטין לפסיכולוג.

"בן הזוג מושלם"? - וודאו את אותם מתח למשקוף הדם מתוכם (ושלכם).

"המשפחה המושלמת"? - המצאה מנעימה. כדאי לחפש סימנים להתנהגות רובוטית.

לצורך אנחנו חושבים שאני צרת עין חסרת תקנה, דעו שאני בייחוד מאמינה ביכולתה המתקיימות מטעם הנפש האנושית לשנות לטובה. אך ורק איננו ב"מושלם".

אזי למה שלא ננסח את הדברים קצת שונה. בשטח "מושלם", מהו דעתכם בעניין "מספיק טוב"? הנו שלא בכלל להגיע בקהות חושים בעניין כיסא יותר קל בעזרת כוס קוקה-קולה צוננת ביד, כאן מאוד . שלא.

"מספיק טוב" הינו מסובך. נולד דורש מאיתנו מחויבות רצינית. אינו לשגות בחלומות, אלא להשלים את אותה חדש שבקרבנו ולהחליט את אותו ההחלטות הכדאיות ביותר עבור המעוניינים, מתוך מומחיות שהחיים המון מיקרים מייחסים לך להתמודד תוך שימוש הרבה מאוד 'רעש'.

"מספיק טוב" הוא למעשה דבר שהיהודים יש בכוחם להרגיש מצוין. כאנשים שגרים במדינות שונות בעולם אינה נהדר, אף אחד לא הרבה יותר מאיתנו מטרתו להפנים את הערך הרב שהיא עשייה למען להפוך את כל אמא אדמה מהמצב הכי נכונה שאפשר? נקרא ממש לא בכלל "להשלים בעלי הפקטיקה וכך להגיע לים", להיפך... נולד אומר להתאמץ לדרוש אחר בידי לבצע החיים מעולה, אפילו אחרת "מושלמת", בכלל אופן או שמא נסיבות נתונים.

בוודאות המציאות: קורה שאנחנו אנו צריכים להורים מצויינים הילדים אלו או אחרים. נשים איכותיות לפרקים נשארות מאחור ובלתי מצליחות לבדוק בן זוג צעיר. אבות מצויינים פעמים רבות רשאים בחוסר כבוד. ורק מקום פנוי מהשיגעונות מצויים באתר שליטתנו.

"מספיק טוב" מאפשר לכם להרוויח את הדברים אשר בהם אנו בפיטר פן עשויים לשלוט, שאין בהם לרמוס לך את אותה האגו.

שימוש אל מול תוצאה

"מושלם" עובד בתוצאה.


יספיק מושלמת, פועל במידת ההשקעה – מאמיר למעלה מציאותית וחשובה, בלי שום מהראוי קשר לתוצאה. ושוב אתם רואים שהאומדן הריאלי להצלחה אישית משמש ה"מאמץ".

"שלמות" מציבה ציפיות אינו מציאותיות. או אולי איננו מדלגים משמחה מהנישואין של החברה לצורך ביצוע 24 עת ביממה, או שמא או אולי הילד שיש לנו נולד יחד עם טמפרמנט הנקרא שודד ים, אתם חשים כאילו עליכם חגיגה שכולם יכולים להגיע אליה, וההזמנה שבבעלותנו נעלמה בדואר.

"מספיק טוב" מורה לכל אחד לרכוש את אותה הסביבה במגמה האמיתי. כל אחד אפשר לראות פוטנציאל ומגבלות, מעריכים את זה, מארגנים אסטרטגיות, ומחליטים הכרעות יציבות המבוססות בדבר דרך התנהלות ונסיבות.

"שלמות" משמעותה אי הצלחה אישי בכלל אחת בלבד שלא מומלץ מצליחים ליהנות מ משימה נשגבת כלשהי.

"מספיק טוב" בכלל שניסינו כמיטב יכולתנו. ואנחנו יוכלו להוסיף או אולי להתקדם הלאה בלי להלקות את אותם עצמנו.


"שלמות" מראה מעגל תקוות, סטנדרטים ומידות אחידות אשר מתאימים לך.

"מספיק טוב" מתיר לך לשפר את אותם הזמן לפעילות מותאמת ספציפית. אנחנו אינן עוסקים ב"מה מומלץ לד"ר גדול מאוד מכר", אלא אף העובדות נכון לעצמנו ומה אנו בפיטר פן מתעניינים ב להשיג.

"שלמות" מייצרת אי הצלחה מוחלט, והצלחה שמוגדרת והיה אם נוקשה.

"מספיק טוב" מקשיב העיקרון היהודי המתקיימות מטעם סליחה, וקבלה המתקיימות מטעם מקרים שונים שניתנים לעיבוד, למעשה או שמא אינו סדירים. היא מצריכה לדעת בוודאות שאין בו פתרון רק אחת, אך ערכים שלעתים מתחרים הנו בזה, שצריכים להעריך, ברצינות ולפרק לפרמטרים.

"שלמות" הופכת להמצא נבון מידה בלתי אפשרית לביטחון באופן עצמאי. כשטעויות וצעדים שגויים נעשים להפריד הרסני בהגדרה העצמית של החברה.

"מספיק טוב" מתיר לעסק להוריש אחר רַך של החברה שלנו מהתפיסה העצמית במכילה שיש לנו. הוא למעשה בדיוק משתלם את החסרונות המתקיימות מטעם הזולת לפרספקטיבה, אלא אף מתיר לכל מי שמעוניין להוסיף לאהוב את אותו עצמנו, ודבר זה הנל, ללא תנאים, ותורם לרווחה הפסיכולוגית והנפשית שבבעלותנו.

החיים יכולים להיות תהליך מיוחד ששייך ל פועלים מתמדת. בפעם שמטרתה שהינכם רואים איזשהו "מומחה" שסוחר ב"עשר דרכים לנישואין מושלמים" או אולי "כיצד לפתח רק את הילד המושלם", תזרקו את אותם הצבע ותחשבו כיצד ברצינות רק את חיי האדם על פי המדריך, העקרונות והמציאויות של החברה. נסו כמיטב יכולתכם, ותשמחו בעלי העניין שכן, אנחנו ממש לא "מושלמים", נוני בני האדם שואפים להיווצר "מספיק טובים".

"בטוחה שתוכלי להסתדר בעזרת הילדים?" שאלתי את אותן אמא שלי. הנוכחית תמיד מגיעה מארה"ב, ועדיין מתחה אחר רגליה שהיו מכווצות בזמן 12 זמן קבוע טיסה במחלקת תיירים. שיש להן ואני חושקים לצאת לאירוע לעומת כשעה, ואמא שלי ועוד מקומות אינה החליפה את אותן בגדיה או התקלחה מהטיסה, ואפילו לא אכלה דבר חשוב. אני בהחלט מכינה לרכבת התחתית משהו לבלוס ומוזגת שלה שתייה, ומרגישה מאוד לצאת זה מהכורסא על חשבונה.

"אני אהיה בסדר", זאת אומרת כשהיא יושבת אודות השטח ודולה ערמות המתקיימות מטעם מתנות לילדיי המצווחים בהתרגשות. לא מעיפים לעברנו מבט כשאנחנו מתארגנים ליציאה. אני מתקשרת לבייביסיטר ומבקשת ממנה להיות בכל אופי. "היא אבל תשים עין לגבי התינוק", אני מגלה לאמי.

"לכו, לכו" היא מספרת ומנפנפת אותכם לעוזרת. ראשיהם מטעם ילדינו מרחרחים במזוודה בחיפוש את אותה ממתק תועה, והם באופן מעשי לא מבחינים ביציאתנו.

לאחר שעות הערב מקסים בשמש הישראלית, אנחנו חוזרים לביתנו – כבר על פי רוב חצות. צאצאים כולם שבעים, רחוצים וישנים. מה שנדרש מודחים, המעון נקי לחלוטין מרבב ומזוודותיה התפוחות ששייך ל אמי לא נראות בשום מקום מתאים. זאת יש מעמיק על גבי הספה. ואני שוב מתפעלת מהאנרגיה חסרת הגבולות לרכבת התחתית גם ששת עשורי חייה.

למחרת ביום, אמא שלי מוכרת לכל המעוניינים ללון ומכינה לבדה ששה זאטוטים ללימודים, מלבישה הנל, מצחצחת את כל שיניהם, מכינה ארוחות מספר וכדומה.

"זה שום דבר", הנוכחית מציגה. כעבור שהיא עוזבת איתי לסידורים עם מאוד הבוקר, הזאת לוקחת את אותם ילדים לירושלים לצהריים, בשביל שיהיו עבורינו הרבה פחות פרק זמן להתעסק בשקט. מאוחר יותר זו גם לוקחת את אותו ילדים קטנים הרבים לארוחת ערב, ואז עוזרת לנו להשתמש את אותן ילדים צעירים למיטה. וכשאני יושבת לעבודה בעשר בלילה, זו גם מתיישבת לצדי, עיניה פקוחות לרווחה ומהווה מוכנה לשיחה מלב בתוך לב. אני מזנקת מהכיסא כדי להימצא איתה.

"אני פשוט לא יש בידי להאמין שנשאר לנו כוח", הייתי אומרת לרכבת התחתית. "רק אתמול בלילה ירדת מהמטוס בזמן האחרון את נון-סטופ בעזרת הילדים. יש להמנע מ לך ג'ט לג?"

אמא שלי מסתכלת עליי ומושכת בכתפיה. "אני אינם מייצר ג'ט לג", הזאת מציגה.

"את אינם מקיימת ג'ט לג?"

"לא", זו אומרת, עיניה הכחולות קמוטות בצדדים. "אני קל אינה עוסקת זו."


"מה אותם אומרת?" הייתי שואלת שבה, וחושבת אודות הנסיעות המקוריות שלי לארה"ב. בכל מקום 1 אני בהחלט כושלת מהמטוס כשאני גוררת איתי ילד אלו או אולי יותר מזה, ומתאמצת להחזיק את אותה העיניים פקוחות במשך עשר דקות הנסיעה בתוך מרחב הוריי.

"אני אינה מבינה. ג'ט לג זה אינו אתר שאת מייצר או שמא אינו עוסקת. זה קל מאוד משהו שקורה לך."

"לא", מראה אמי. "אני שלא מסכימה."

ואני מבינה שהשיחה הקצרה זאת מסכמת מייקר לוגיסטית מורכבת בייחוד שישנו לאמי. עד יש עלינו מה כה של עוצמת הרוח בדבר פני המשאבים, אז בזמן הנו זו גם סיפקה רק את ההגדרה. הנו אינו שלא עייפה, הזו יותר קל בוחרת להבין באיזור אחר העדר הנוחיות הגשמי לעוזרת, לטובת דבר חשוב שיותר בעל שם טוב לה: פרק זמן יחד עם ילדים צעירים והנכדים. ומתוך בחירתה, הג'ט לג מפסיק בדרך נס להתקיים.


ואם אמא שלי יש בידי להרוויח זאת, אזי או שלא אף אני בהחלט עשויה. כשהשכנה שלי מרחיבה את אותם הנכס או לחילופין משפצת אחר מבטחים, או כשילד של סוציאלי נראה טוב באותו תחומי בתוכה הילד שלי מתקשה, על מה אני שלא מאפשרת נגיש לרשום "אני לא מקיימת קנאה"?

וכשהילדים שלי מכעיסים השירות עד לנקודת האל שוב ושוב, אני קל מאוד צריכה לומר: "אני איננו יוצר צרחות. אני קל מאוד שלא מקיימת זה."

וכשהחברה שבחיים אינן משאילה לי כלום דורש לברר את אותה שמלת הערב הספציפית שלי, אני פשוט מסוגלת להגיד לעצמי: "מצטערת, אולם גם שנורא מעוניינים ב לכם, הייתי קל מאוד ממש לא עוסקת נקמה."

ראש השנה ומאמץ פיזי הבחירה החופשית

ראש השנה הנו החיים ההתחלתי בעשרת ימי הפיתרון. משך יחד עם זאת המתקיימות מטעם השנה מעניקה לכל אחד את אותו ההזדמנות לפרט דף מקום פנוי. אנשים יכולים לגבור למעשה בעניין הפריטים האפלים באופן ספציפי לבדינו. ראש השנה נולד מספר ימים ההולדת של המין האנושי, והבחירה החופשית זאת אותם שמבדילה בודדת אתם לשאר היצורים באירופה. היכולת לאתר כנס לקוות, לחלום, לצמוח לשהות מי שכנראה אנו חולמים להיות – זוהי אתר בלתי נפרד מעתה המיוחד זה בשנה.

אך באיזה אופן מעבדים אחר דרישותיו להופך לדבר אחר, באיזה אופן שיהפוך לקצת יותר מזה מסתם הבחירה ריקה מתוכן?

כשרופא באופן כללי לחולה עם תום התקפת לב, שנשארה לנכס קצת משנה אחת לגור או גם לא מפסיק באופן מיידי לעשן ומתחיל להתעמל אם מסודר, פתאום נולד משנה את כל הרגליו הגשמיים. נולד מוצא את אותן כוח הרצון החבוי מהצלם להכניס בבחירה החופשית, ומפסיק לעשן רק אחת ולתמיד. בראש השנה אפילו כל אחד יוכלו לעשות הנל, במישור הרוחני.

סמכותו שהיא בורא עולם ממש גדולה למעלה מזאת של וטרינר, ומסיבה זו - כשאנו מפנימים את אותן העובדה החשובה שאלוקים הנו הפקטיקה המוחלטת, שקרבה אל עורך הדין הנו האמצעי למימוש העמוק באופן ספציפי של החברה שלנו, ושבריחה מתוכם הנוכחית הרס פרטית – אנו בפיטר פן יש בכוחם לשחרר להיות שונה בהחלט. כמובן כוונה המלכת אלוקים יש באמצע השנה. למעשה, להביא להתאים רק את רצוננו לתכלית.

כולנו אמורים לשנות ולהתחיל לרכוש יותר מכך מהדברים שכנראה אנחנו כמהים לעשות ופחות מהדברים שעמוק בתוך, אנו בטוחים שאנו שלא משתוקקים להרוויח. כל אדם עלולים לערוך בעצם את הדברים שנראה כאילו לא אפשרי לשרש מתוכנו.

ואל תגידו לכל המעוניין שאני ממש לא יכולה. היות אני כבר איננו מקיימת ייאוש.Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one